Göran Örlander prisas av Föreningen Skogen

Göran Örlander, professor i skogsskötsel. Foto: Södra

Göran Örlander, professor i skogsskötsel, och senior rådgivare på Södra har utsetts till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris. Priset delas sedan 1952 ut årligen av Föreningen Skogen till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

– Göran är en av de sällsynta ledfyrar i skogsbruket som fullt ut kombinerar akademiskt snille med djupa praktiska insikter. Han gör det inte bara i familjens skog utan i hela Sveriges. Genom hela sin karriär, från uppdrag på Lantbruksuniversitetet, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna och Skogforsk, har han fått Sverige att sköta skogen mer och klokare, säger Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare.