Stora Enso bygger pilotanläggning för biobaserat förpackningsskum

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de  kommer att bygga en anläggning för tillverkning av Cellufoam by Stora Enso, ett lättviktigt, fiberbaserat skummaterial för skyddande förpackningsmaterial och stötdämpning.

Det kan exempelvis användas inom förpackning för att ersätta oljebaserat polymerskum som idag används i stor utsträckning. Pilotanläggningen kommer att ligga vid Stora Enso Fors bruk i Sverige.

I första hand kommer Cellufoam att användas som skyddande förpackningsmaterial för ömtåliga produkter såsom hemelektronik. Biobaserat skum har även potential att ersätta polymerskum på en mängd olika marknader och användningsområden där efterfrågan på hållbara material ökar, till exempel sportutrustning, värmeisolerad transport och som näringslösning vid odling utan jord.

– Intresset för hållbara förpackningslösningar är redan stort och växer ständigt. Företagen ser sig om efter biobaserade material för att leva upp till sina egna miljömål gällande återvinning, minskat plastavfall och användning av fossilfria material, och samtidigt erbjuda förpackningsprestanda av hög kvalitet, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Anläggningen beräknas stå färdig under det fjärde kvartalet 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats.