Sveaskog testar fjärrstyrda skotare

Andreas Johansson, Sveaskog, och Morgan Rossander, Skogforsk. Foto: Skogforsk

Sveaskog har börjat testa fjärrstyrda skotare. Att fjärrstyra skotare på distans skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare, enligt Sveaskog.

Arbetsmiljön för maskinförare som kör skördare, markberedare och skotare är fysiskt påfrestande, både vad gäller buller och ojämn terräng:

–  Med fjärrstyrning slipper maskinföraren helkroppsvibrationerna. I det här läget är det skotare som vi testar men vi tänker även att markberedning är ett bra användningsområde för fjärrstyrning. Där utsätts förarna för en hög andel vibrationer under dagen som skulle kunna minskas eller helt uteslutas genom att du inte behöver sitta i maskinen, säger Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

–  För exempelvis skördare kan det vara mer intressant att titta på lösningar där maskinen tillsammans med föraren, genom någon typ av förarstöd, når upp till den fulla potentialen av dagens skördare innan vi börjar prata om förarlösa maskiner, säger Linnéa Carlsson.

Arbetet är en del av utvecklingsprojektet Auto2. Syftet är att utveckla skogsmaskiner mot automatisering och fjärrstyrning för att möta framtidens behov av fossilfria produkter och lösningar. Projektet finansieras av Vinnova samt skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag, bland annat Sveaskog.