Svenskt-norskt skogsprojekt avslutas med konferens och antologi

Bild: Paper Province

I projektet IngoSkog – Innovation för grön omställning i skogen, har svenska och norska forskare och praktiker samarbetat för att öka innovationskraften inom den skogliga bioekonomin. Nu avslutas projektet med en digital konferens den 19 augusti.

Projektet IngoSkog, där Paper Province deltar, handlar om att ställa om till ett fossilfritt samhälle med den förnybara skogen som bas.  

Projektets slutkonferens blir digital och äger rum den 19 augusti klockan 13 – 15 via Zoom. Föreläsare är Morten Clemetsen, professor vid NBMU, Norges miljö-och biovetenskapliga universitet och Susanna Heldt Cassel, professor vid Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna.

Det blir även en paneldiskussion om olika perspektiv av skogens värden.

Det treåriga projektet har finansierats av EU genom Interreg Sverige-Norge. I samband med slutkonferensen har även en antologi tagits fram. I antologin Skogen som resurs i en gränsregion finns bidrag från svensk och norsk sida, till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.