De ska utveckla AI-baserad teknik för elektrisk flexibilitet

Foto: Krafthem

Start-up-företaget Krafthem meddelar att de har säkrat 5 MSEK i finansiering från privata investerare. Kapitalet kommer att säkerställa bolagets plan att utveckla AI-baserad teknik för elektrisk flexibilitet. Under sommaren har bolaget arbetat hårt med att ta in den första externa finansieringen.  

– Det är väldigt glädjande och viktigt att bolaget lyckats erhålla detta förtroende från investerare. Kapitalet säkerställer att vi kan fortsätta utvecklas och anställa ytterligare kompetens. I slutändan är det gynnsamt för både svenska konsumenter och samhället i stort då vår teknik gynnar elsystemet i många aspekter, säger John Diklev, VD och grundare, i ett pressmeddelande.

Den ledande investeraren är serieentreprenören Daniel Johnsson, som bl.a. står bakom e-handelskedjan Inet som såldes vidare till investmentbolaget Creades. Grundare och VD John Diklev har också investerat i rundan för att fördjupa sitt engagemang i bolaget.

 
Krafthem erbjuder privatpersoner smarta elavtal. Med ett stort teknikfokus kan bolaget erbjuda framförallt elbilsägare flera möjligheter.

Bolagets teknik kräver ingen extern hårdvara och bygger på egenutvecklade, AI-baserade algoritmer.