Kraftvärmeverken kan tillverka bioflygbränsle

Christer Gustavsson, vd på BioShare, på Karlstads Energis värmeverk där han och hans kollegor nyligen utfört en studie som visar att det är lönsamt och effektivt att samproducera fjärrvärme, el och bioflygbränsle. Foto: Paper Province

Bioflygbränsle är en bristvara i dagens Sverige, men behövs i övergången till ett fossilfritt samhälle. Företaget BioShare har i en studie visat att det skulle vara lönsamt att bygga om landets kraftvärmeverk så att de utöver den ordinarie fjärrvärmeproduktionen kan tillverka bioflygbränsle.  

Råvaran skulle komma från skogsindustrin och de delar av träden som inte används till andra produkter, som bark, spån, grenar och trädtoppar. Förnybara råvaror med bra klimateffekt som med BioShares teknik gör det möjligt att hushålla med skogsresurserna på ett smart sätt.

– Vår metod är resurseffektivare och får råvaran att räcka längre än andra lösningar. Genom att fånga upp de oundvikliga energiförlusterna från drivmedelsprocesserna och omvandla dem till fjärrvärme fås 15 till 20 procent högre effektivitet än med en fristående anläggning. Det är många ton skogsråvara som slipper gå till spillo, säger Christer Gustavsson, vd för BioShare.

Även ekonomiskt finns vinster med BioShares integrerade teknik. Metoden innebär inte bara högre effektivitet utan också lägre investerings- och driftkostnader, i jämförelse med en fristående biodrivmedelsfabrik, enligt BioShare. De värmeverk som väljer att bygga om får också en ny produkt och ytterligare ett ben att stå på, menar de.

 

– I en omställning där alla delar av samhället måste bli klimatsmartare är det här en spännande utvecklingsmöjlighet. I Sverige och internationellt finns ett jättesug efter gröna, hållbara drivmedel och det är i de förutsättningarna som vi och våra kunder vill växa, säger Christer Gustavsson.

Rapporten är ett resultat av projektet Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, som undersökt förutsättningarna att producera bioflygbränsle på Karlstads Energis kraftvärmeverk. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har genomförts inom Energiforsk-programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Övriga parter i projektet är Hulteberg Chemistry & Engineering AB, Fly Green Fund, Karlstads Energi AB, Lunds universitet och Paper Province.