Norra Skog lägger ned Östavall sågverk

Foto: Norra Skog

På fredag 10 juli sågas sista stocken vid Östavall sågverk i Ånge kommun. Sågen har sedan 80-talet varit en del av skogsägarföreningen Norrskog och drivs idag av Norra Skog som under våren bildades genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna.

Bakgrunden till stängningen är bristande tillgång till timmer, något som sågen lidit av under ett flertal år, enligt Norra Skog. Sedan beslutet om att stänga sågen offentliggjordes hösten 2019 har i olika omgångar dialog skett med presumtiva köpare med ingen av dessa har valt att gå vidare i en affär.

– Några andra företag har visat intresse för sågen men i sina analyser kommit till samma slutsats som vi, nämligen att det med dagens konkurrenssituation i sågverksbranschen blir problematiskt med framtida timmerförsörjning till Östavall, berättar Henrik Jönsson, Industrichef vid Norra Skog, i ett pressmeddelande.

Efter att sågningen avslutats påbörjas en avvecklingsprocess. Lager kommer att tömmas samtidigt med att utrustningen och lokaler ses över för att säkra andrahandsvärden. Sågens maskiner och inventarier kommer därefter att flyttas till andra sågar inom Norra Skog eller säljas.  

– Jag har nu fått styrelsens definitiva uppdrag att avveckla verksamheten. Sågens maskinpark är i hyfsat skick så det saknas inte spekulanter på utrustningen, säger Henrik Jönsson.