Södra kan nu producera OnceMore-massa certifierad enligt RCS

Foto: Södra

Södra är sedan 24 juni certifierade enligt Recycled Claim Standard (RCS). Syftet med RCS är att öka användningen av återvunna material.

– I och med certifieringen kan Södra producera och sälja OnceMore-massa som är certifierad enligt RCS. Certifieringen innebär att kunden får ett löfte om inblandning av återvunnen bomull och att bomullen kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson, hållbarhetssamordnare på Södra, i ett pressmeddelande.

Recycled Claim Standard är en internationell, frivillig, standard som används för tredjepartscertifiering av produkter som innehåller återvunnet material. Certifieringen administreras av Textile Exchange, en organisation som verkar för att öka hållbarheten i textilindustrin och i den textila värdekedjan.

 - Recycled Claim Standard kan användas om man vill visa att man producerar och säljer produkter som innehåller minst 5 procent återvunnet material. För Södra innebär det att vi kan sälja vår OnceMoreTM-massa med inblandning av återvunnen bomull som certifierad enligt RCS. För att möjliggöra RCS-certifiering av produkter som säljs till slutkonsument krävs certifiering och spårbarhet i hela värdekedjan. Certifieringen visar att vår OnceMoreTM-massa innehåller bomull som verkligen är återvunnen och kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson.

Genom OnceMore har Södra skapat en lösning där stora volymer använda textilier av bomull och blandmaterial kan omvandlas till nya kläder och textilier. Idag återanvänds en försvinnande liten andel av alla textilier. Nästan allt går till förbränning eller deponi.