SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

Foto: Torbjörn Bergkvist/SCA

SCA upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med idag den 30 juni har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket idag den 30 juni 2020 har godkänts av Finansinspektionen.

Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och SCA:s (www.sca.com) webbplatser samt på begäran i pappersformat på SCA:s kontor i Sundsvall.