Återvunnen aska förvandlas till arbetsytor på Iggesunds bruk

Niklas Paulsson, projektledare på Iggesunds bruk. Här på plats i samband med anläggningsarbetet.  Foto: Holmen

Nyligen färdigställdes en ny, 10 000 m² stor industriyta på Iggesunds bruk tillverkad av restprodukter.  Liknande, hårdgjorda ytor finns redan på Bravikens sågverk och pappersbruk.  

Ytan på Iggesunds bruk är tillverkad av återvunnen aska från biobränslepannan och kommer att användas för torkning av bland annat vattenreningsslam och fiberslam, en restprodukt från kartongproduktionen. Anläggningsmetoden kallas ECA, Econovas Cementstabiliserade Aska och innebär att aska och slaggrus återvinns och ersätter konstruktionsmaterial såsom betong och asfalt.

Det är företaget Econova som har utvecklat anläggningsmetoderna.

Ytterligare en 36 500 m² stor hållbar hårdgjord yta är på väg att bli färdig inom Braviken-kombinatet. Första etappen är redan klar och resten kommer vara färdigt under hösten. Ytan är belägen vid järnvägsspåret där timmer tas emot för både sågen och pappersbruket. Här använder man en delvis annan metod, där betongrester används istället för aska.