Södra: ”Inför ett nationellt skogsskadecenter!”

Foto: Södra

Angreppen från granbarkborren är som bekant omfattande. Därför välkomnar Södra regeringens beslut om tillfälliga regellättnader för lagring av angripet virke. Det framförde Södras representanter till landsbygdsminister Jennie Nilsson, som besökte en av Södras medlemsfastigheter i Getinge utanför Halmstad på torsdagen.

– Det finns ett akut behov av att få ut angripna träd i såväl Götaland som Svealand, och regellättnaderna för lagring är därför ett välkommet initiativ. Framförallt mot bakgrund av den osäkerhet som råder på virkesmarknaden som följt av spridningen av covid-19, säger Göran Örlander, senior rådgivare på Södra.

Södra anser att det även behövs en utvärdering för att se över möjligheten att införa vissa permanenta regelförändringar, för att på så sätt ha beredskap för att möta liknande situationer i framtiden.

– En erfarenhet vi bär med oss sedan stormen Gudrun 2005 är att vi måste kunna agera snabbt, utan att vänta på nödvändiga politiska beslut och därefter tolkningar av myndigheter. Vid skador i skogen är åtgärderna tidskritiska, säger Gustav Tibblin, medlemschef på Södra.

Under landsbygdsministerns besök framfördes även ett önskemål om att införa ett nationellt skogsskadecenter.

– Ett skogsskadecenter, där staten, akademin och näringen tillsammans kan hitta lösningar och metoder för att begränsa och hindra skador vore en långsiktigt viktig lösning. Inte bara när det gäller insektsangrepp, utan även hur vi hanterar bränder, stormar, viltfrågor och sjukdomar som följer i klimatförändringens spår. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret och sträcker därför ut en hand till regeringen i den frågan, säger Göran Örlander.