Lanserar komplett lösning för industriell rengöring

Fortum erbjuder komplett indust­riell rengöring. Foto: Fortum

Fortum har lanserat en ny tjänst: Fortum Recycling and Waste, en komplett lösning för industriell rengöring riktad till verksamheter med planerade inspektioner eller oplanerade och akuta driftstopp. Den täcker in allt från cistern- och tankrengöring, högtryckspolning- och rengöring, till hetvattenspolning och industriell rengöring.

En unik aspekt av tjänsten är att den genomförs med hjälp av robotstyrd rengöring – en så kallad no entry-metod. Personalen står utanför och utför rengöringen på ett så säkert sätt som möjligt. Dessutom har Fortum Recycling and Waste samlat allt som behövs för sanering och rengöring i en trailer, vilket innebär att tjänsten är tillgänglig inom hela Sverige.

Fortum Recycling and Waste ansvarar även för hela kedjan från själva rengöring till säker hantering av materialet som uppstår efter rengöringen. Med mer än 50 års erfarenhet av att hantera farligt avfall och expertis inom materialeffektivitet är Fortum Recycling and Waste en erfaren och pålitlig samarbetspartner som kan hjälpa kunder till att utforma hållbara lösningar och säkerställa en trygg slutförvaring.