Essity förlorar patentmål

Foto: ICT Group

Essity förlorade nyligen ett mål angående patentintrång mot den italienska konkurrenten ICT Group.

Patentet gällde teknik som används för prägling vid tillverkning av flera produkter på de tyska, franska och spanska marknaderna.

Anklagelsen var helt ogrundad och domstolar i Tyskland, Frankrike och Spanien har avvisat ärendet, skriver ICT Grop i ett pressmeddelande som tillägger att man i vissa fall enats om att ekonomisk ersättning ska betalas ut. Enligt ICT Group har ”det positiva domslutet” bekräftat och stärkt företagets ”professionella och korrekta arbetssätt”.

Källa: ICT Group