Bergs säljer sina svenska sågverk till Vida

Peter Nilsson, vd och koncernchef för Bergs Timber. Foto: Bergs Timber

Vida köper Bergs Timbers tre sågverk i Sverige för 400 miljoner kronor. Bergs behåller sågverken i Estland och Lettland och fortsätter satsningen på mer förädlade segment. Det skriver ATL Lantbrukarnas affärstidning.

Samtlig personal vid sågverken samt i inköpsorganisationen för råvara kommer också att erbjudas anställning hos Vida.

– Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer. Samtidigt ges Bergs förutsättningar att utvecklas inom mer förädlade segment utöver den betydande verksamhet av detta slag som vi redan har i Lettland och i Sverige. Jag ser nu framför mig en spännande och utmanande process för att transformera Bergs till ett företag med andra och mer krävande finansiella mål än våra nuvarande, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs i ett pressmeddelande.

Transaktionen väntas vara i hamn 1 september 2020, under villkor att Vida får godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

Enligt ATL avser Vida att öka  produktionen i de förvärvade sågverken. En första investering på 100 miljoner kronor ska ge en produktionsökning från 400 000 kubikmeter till 500 000 kubikmeter per år.