Dubbelsidiga solpaneler som följer solen är lönsammast

Solpaneler på hustak i Freiburg i Tyskland. Foto: Andrewglaser/Wikimedia Commons

Solenergisystem med dubbla solpaneler, som fångar in solljuset från två håll i stället för ett och är utrustade med spårningsteknik som följer solens gång över himlavalvet, är mest kostnadseffektiva. Det visar en forskningsrapport från National University of Singapore. Jämfört med fasta solcellssystem genererar den rörliga tekniken nästan 35 procent mer solenergi.

– Resultaten är stabila även när man tar hänsyn till förändringar i väderleksförhållandena och i kostnaderna för solpanelerna och de andra komponenterna i det fotovoltaiska systemet från ett ganska brett utbud. Det innebär att investeringar i dubbelsidiga och spårningssystem bör vara en säker satsning under överskådlig framtid, säger huvudförfattaren bakom studien Carlos Rodríguez-Gallegos, forskare vid solenergiforskningsinstitutet i Singapore.

Solenergiforskare fokuserar mycket på att öka energiproduktionen från solenergisystem genom att förbättra solcellens effektivitet, men energiutbytet kan också höjas på andra sätt. Dubbelsidiga solpaneler producerar till exempel mer energi per enhet än motsvarande ensidiga paneler och de kan sättas upp på liknande platser, däribland hustak, framhåller Carlos Rodríguez-Gallegos som poängterar att potentialerna för denna kombinationsteknik inte fullt utforskats.

– Solcellsmarknaden är traditionellt konservativ. Fler och fler bevis pekar dubbelsidig och spårningsteknologi är tillförlitliga och vi ser mer och mer av den användas. Men omställningar tar fortfarande lång tid och tiden kommer att utvisa om fördelarna vi ser [med tekniken] är tillräckligt attraktiva för att installatörer ska gå över till den, säger Carlos Rodríguez-Gallegos.