SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen

Lövskärm i sumpskog. Foto: Askia Sandberg

SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

Hyggesfritt skogsbruk kallas de metoder som innebär att skogen avverkas utan att marken någonsin blir så kal. SCA använder sig av hyggesfritt skogsbruk på en begränsad del av sin skogsmark där det finns särskilda skäl att inte göra vanlig slutavverkning. Till exempel i områden där det är motiverat med alternativa åtgärder ur miljö- eller kulturmiljösynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäring.

Hyggesfria avverkningsmetoder är till exempel luckhuggning där man avverkar luckor i skogen för att ge plats för ny skog, eller gör skärmar av träd där större träd lämnas kvar för att ge en föryngring.

– En annan metod är blädning. Det innebär att man vid avverkningen ser till att det alltid finns kvar träd i alla storlekar i skogen, förklarar Askia Sandberg, SCAs naturvårdsspecialist i Ångermanland.

Skogsstyrelsen gör redan flera hyggesfria försök på sina fastigheter i Västerhångsta i Ånge, Västernorrland, och Halåsen i Jämtland, men vill gärna ha försöksytor på fler ställen.

– När vi fick frågan om att ha ett samarbete med Skogsstyrelsen och hitta försöksytor på våra marker så var det självklart att vi ville vara med. Och vår mångfaldspark i Sörgraninge passar väldigt bra för detta. Våra parker är tänkta att användas för exempelvis försök och att prova oss fram med olika metoder. Och i Sörgraninge provar vi redan några hyggesfria metoder, säger Askia och fortsätter:

– Enligt den svenska nya FSC-standarden ska andelen hyggesfritt skogsbruk öka. SCA klarar förvisso redan de nya kraven, men det är viktigt att jobba vidare med detta. Och då behöver vi skaffa oss mer kunskap om olika metoder så att vi vet att vi gör rätt åtgärd på rätt sätt och på rätt mark.