Tetra Pak lanserar nollvision för utsläpp för hela värdekedjan

Foto: TetraPak

Tetra Pak har nyligen meddelat att de åtar sig att helt eliminera alla utsläpp av växthusgaser i sin verksamhet fram till 2030, med ambitionen att uppnå noll utsläpp för hela värdekedjan till 2050.

Tetra Pak kommer att fokusera på fyra nyckelområden för att minska utsläppen:

- Sänka energirelaterade utsläpp genom energibesparing, förbättringar av energieffektivitet, installation av solceller för solceller (solceller) och köp av förnybar energi.  

- Samarbeta med leverantörer och andra intressenter längs värdekedjan för att minska koldioxidavtrycket. Tetra Pak samarbetar med leverantörer för att minska uppströms koldioxidutsläpp, inklusive att sätta ambitiösa mål för förnybar energi och öka användningen av förnybara och återvunna material, vilket är avgörande för att möjliggöra en cirkulär ekonomi med låg koldioxidutsläpp.

- Påskynda utvecklingen av klimateffektiv cirkulär ekonomi och samarbeta med kunderna för att uppnå deras utsläppsminskningsmål.  

- Utveckla hållbara värdekedjor för återvinning genom samarbete med kunder, avfallshanteringsföretag, återvinningsanläggningar, kommuner, branschorganisationer och utrustningsleverantörer.