Avtal mellan SLU och Stora Enso om långsiktigt samarbete

Bild: SLU

I höst ska tio nya tjänster inom olika forskningsprojekt vara besatta inom ett långsiktigt samarbete mellan SLU och Stora Enso. Samarbetet rör forskning och utveckling, utbildning, kompetensbyggande och innovationer inom skogsbruk och biobaserade material. Avtalet undertecknades av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och Johan Lindman, Senior Vice President Global Forestry and Sustainability vid Stora Enso.

 

Huvudmålet med samarbetet är att gemensamt driva forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap inom hållbart skogsbruk och träbaserad biomassa. Särskilda fokusområden är systemanalys, biologisk mångfald, skogsskötsel och fjärranalys. Dessutom kommer samarbetet att förbättra förutsättningarna för de anställdas kompetensutveckling inom både Stora Enso och SLU.

 

En avsiktsförklaring undertecknades av parterna redan 2018, men nu har samarbetet konkretiserats, bland annat i form av en pågående rekrytering till tio nya tjänster vid SLU. Det handlar dels om fem tvååriga postdoktortjänster som helt finansieras av Stora Enso, dels om fem doktorandtjänster där finansieringen delas lika och där delar av arbetet kommer att bedrivas vid Stora Enso. Flera av tjänsterna har redan annonserats ut, och flertalet beräknas vara tillsatta i höst.

 

– Vi ser fram emot ett tätare samarbete med Stora Enso, som liksom vi har tydliga mål om förnybarhet och ökad hållbarhet. Tillsammans kan vi skapa ny kunskap inom biobaserade material och skogsbruk. Med ett omfattande och djupt forskningssamarbete mellan industri och universitet, som detta handlar om, är steget kort till nya innovationer. Samarbetet kommer också att ge mervärde för både vår forskning och utbildning, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU, i ett pressmeddelande.

 

– Samarbeten med ledande akademiska organisationer såsom SLU är avgörande för Stora Ensos strategi och stödjer vår fortsatta transformation till ett företag inom förnybara material, säger Stora Ensos Johan Lindman, Senior Vice President Global Forestry and Sustainability.