Ny tjänst för återvinning av pappershanddukar

Företagen Sweco, Sodexo och Essity har lanserat Tork PaperCircle, en ny tjänst för återvinning av pappershanddukar som i det här fallet möjliggörs av Göteborg Stad och renhållningspartnern Stena Recycling. Genom att återvinna sina använda pappershanddukar till nya pappersprodukter reduceras utsläppen av CO2 för pappershanddukar med 40 procent, enligt Essity.

Med start 8 juni 2020 kommer anställda och besökare hos Sweco kunna återvinna sina använda pappershanddukar.

Sweco blir först i Göteborg med att skapa nya resurser av använda pappershanddukar.  Hos Sweco kommer toalettutrymmena att användas som vanligt, med den skillnaden att de använda pappershanddukarna slängs i en separat behållare. Lokalvårdarna från Sodexo tar sedan hand om de sorterade pappershanddukarna och håller dem separerade från annat avfall. Med hjälp av Stena Recycling transporteras de sedan till Essitys pappersbruk i Lilla Edet, där de återvinns och blir till nya pappersprodukter.

Essity har under pandemin noga följt utvecklingen och har tillsammans med RISE dragit  slutsatsen att det inte finns någon förhöjd risk för smittspridning i samband med återvinning av pappershanddukar.

– Med en tjänst som Tork PaperCircle kan vi hjälpa till att sluta cirkeln för pappershanddukar och göra avfall till nya resurser på riktigt. Vi är såklart också stolta att Essity och Sweco genom det här partnerskapet verkligen lyfter den viktiga roll som lokalvårdare har i samhället, vilket inte minst synliggjorts i den rådande corona-pandemin. Lokalvårdare är en viktig kugge i ett hållbart samhälle, säger Per Liljedahl, Director QHSE, Sodexo Nordics.

En livscykelanalys som Essity genomfört visar att genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering. Pappersfibrerna kan återanvändas cirka sju gånger innan fibrerna blir för korta för att kunna användas till att bli nya pappersprodukter.

Sweco blir första kunden i Göteborg men tjänsten finns redan hos kunder i Mölndal, Region Norra Skåne och Stockholm. Sedan tidigare finns Tork PaperCircle även i Tyskland, Belgien och Nederländerna.