Lidls nya butik i Visby blir först med dubbel hållbarhetscertifiering

Foto: Tyréns

Lidlbutiken i Visby är den första byggnaden med dubbel hållbarhetscertifiering enligt både BREEAM-SE och NollCO2. Tyréns har bidragit med kompetens inom VVS, el, tele, solsystem och akustik vid det världsunika bygget.

Bygget av Lidlbutiken i Visby har varit ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Butiken blir först att nå certifieringen och även först i världen med betyget Excellent i BREEAM-SE 2017. Den nya versionen av BREEAM-SE lägger större fokus på klimatanpassning samt innefattar fler byggnadstyper och premierar innovationer i högre utsträckning än tidigare.

Tyréns har projekterat butikens system för VVS, kyl, styr och övervakning. All spillvärme från kylanläggningen optimeras och återanvänds och den lilla energimängden som förbrukas går endast åt nedkylning.

Tyréns har även projekterat system för el, tele och solceller. Optimering och design av solcellssystemens skala gjordes för att minimera rördragning och belastning på taket.

För att skapa bra akustik mellan publika butiksytor och lager har Tyréns akustiker tagit fram ljudkravsritningar och varit rådgivare till arkitekterna.

– Både Tyréns och Lidl ligger i framkant med hållbarhet så vi har lärt oss mycket av varandra och har haft kul under arbetes gång. Det gläder mig att vi har fått fortsatt förtroende att tillsammans med Link ta fram förfrågningsunderlag för en ny ordinarie butik i Täby, säger en stolt Jan Berglund, uppdragsledare för VVS på Tyréns.

Butiken i Visby beräknas öppnas i slutet av juni 2020.

Fakta
Med det nya butikskonceptet minskas koldioxidutsläppet med nästan två tredjedelar. En ordinarie Lidl-butik släpper ut 600/CO2 per m² medan den modernare butiken klarar 380/CO2 per m². Lidl i Visby är nästan till 100 procent uppbyggd i trä. Trä är förnybart, miljövänligt och binder koldioxid vilket renar omgivningsluften.

Grundplattan har en stor påverkan på koldioxiden. Efter mycket analysarbete blev slutresultatet en 120 mm tunn extraarmerad betongplatta som speciallackeras och även fungerar som innergolv.

Byggnaden har levande växter som takbeläggning, så kallat sedumtak, vilket minskar kostnaderna för uppvärmning och skapar ett bättre inomhusklimat sommartid. Sedumtaket bidrar även till luftrening samt främjar den biologiska mångfalden.

Valet av leverantörer ingår som en viktig hållbarhetsparameter, där man även ser över hur material hanteras under tillverkningsprocessen och sin transport till byggplatsen.