Waggeryd Cell investerar för förbättrad drift

Foto: Waggeryd Cell

 ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell har under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapaförutsättningar för att höja kapaciteten till 225 000 ton per år.

Den största och viktigaste investeringen är byggnationen av ett nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 kV. Det nya ställverket och matningen äravgörande för att kunna öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år.

Mer tillgång till energi skapar bättre förutsättningar i alla processområden i fabriken fråninkommande flis till utgående vatten.

I maj togs en ny ångåtervinning i drift. Den återvinner upp mot 60 % av den elektriska energin som används i raffineringsprocessen. Energin i ångan används för att torka massan i slutet av processen och reducerar behovet av gasol för värmning av torkluften.

Med mer energi tillgänglig så har en ny raffinör tagits i drift. Denna typ av raffinör är effektivare och reducerar användningen av energi jämfört med en traditionell raffinör, enligt Waggeryd Cell.

Under maj månad togs även ett nytt energieffektivt råvattenfilter i drift som gör att Waggeryd Cell får ett renare vatten in till fabriken. Därutöver har förberedelser för installation av en ny slutpress och fluffer genomförts och det har även monterats en ny fläkt i massatorken.

Reningsverket har förbättrats för att öka stabilitet och hållbarhet. Bland annat har ny utrustning för bättre hantering av ytslam och dispergering (luftinblandning) installerats i sista reningssteget.