SKFs fabriker blir koldioxidneutrala 2030

Det är nödvändigt att minska utsläppen för att bekämpa klimatkrisen. Foto: SKF

SKF har sedan 2015 minskat koldioxidutsläppen från tillverkningen med 36 procent, och redan idag är två av koncernens fabriker koldioxidneutrala. Idag tillkännager SKF målsättningen att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning 2030.  2030-målet omfattar SKFs egen tillverkning, dvs. SKFs kategori 1- och 2-utsläpp. Målet ska uppnås genom en kombination av processförbättringar, energieffektiva utrustningar, samt inköp och generering av förnybar energi. I sista hand kan SKF även köpa högkvalitativ koldioxidkompensering.  

Alrik Danielson, vd och koncernchef, kommenterar: ”Det är nödvändigt att minska utsläppen för att bekämpa klimatkrisen, och som ett globalt bolag är det viktigt att vi visar upp ett ledarskap. Vi strävar mot att minska klimatpåverkan genom hela värdekedjan, från råmaterialet vi köper, till kundernas användning och därefter. Ansvaret att agera startar i vår egen tillverkning, och vi kommer att agera med snabbhet och beslutsamhet för att uppnå detta mål. Koldioxidneutralitet kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och det förenar SKFs intressen med kundernas och miljöns.”

Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia, säger: “Klimatförändringen innebär stora utmaningar för världen, men också möjligheter som vi kommer utnyttja genom att leverera såväl miljömässigt som ekonomiskt värde till våra kunder och andra intressenter. Detta är centralt i SKFs strategi, som baseras på hållbar utveckling.”

SKF erbjuder flera lösningar och produkter som bidrar till den cirkulära ekonomin. SKFs AI-drivna erbjudande inom Rotating Equipment Performance har målsättningen att minska resursslöseriet genom att låta utrustningar drivas så länge och så effektivt som möjligt. SKF erbjuder rekonditionering av lager, vilket minskar utsläppen i produktionsfasen med upp till 90% jämfört med ett nytt lager. SKF RecondOils innovativa system för oljeregenerering möjliggör cirkulär användning av olja, vilket minskar resursslöseriet och förbättrar det miljömässiga resultatet.