Norra Skogs ordförande: “Vi tror på en decentraliserad organisation”

Torgny Hardselius, Norra Skogs ordförande. Foto: Norra Skog

Två har blivit en. Norrskog och Norra Skogsägarna har gått samman och bildat Sveriges till ytan största skogsägarförening: Norra Skog. Ambitionen är att bli en starkare, tydligare och modernare aktör för att vara attraktiv för skogsägarna.

Den nya organisationen består av 27 000 enskilda skogsägare.

– Det här är en milstolpe i svensk skogsägarhistoria. Med en areal som täcker mer än halva Sveriges yta och en omsättning på fyra miljarder kronor blir Norra Skog en kraft att räkna med. Vi kommer att vara med och sätta spelreglerna och vara prisbildande på virkesmarknaden på ett helt nytt sätt, vilket innebär ökad lönsamhet för våra medlemmar. Med vår storlek och finansiella styrka blir det mycket svårare för industrin att runda oss – tillsammans är vi starka, säger Torgny Hardselius, Norra Skogs ordförande.

Två skogsägarföreningar blir alltså till en stor aktör som kommer täcka halva Sveriges yta. En sådan typ av fusion skulle kunna innebära en ökad centralisering – men inte i detta fall. Tvärtom kommer de lokala enheterna få en större och viktigare roll än tidigare.

– Vi tror på att decentralisera organisationen och fördela den skogliga verksamheten på mindre enheter med stort lokalt ansvar. Dels är det effektivare men framförallt skapar det ett stort mervärde för den enskilde medlemmen. Man kommer att kunna komma nära och påverka inom sitt lokala skogsbruksområde, och förstås få fortsatt stöd och rådgivning från sin skogsinspektor. Det finns kraft i det lokala och det ska vi ta tillvara.

En större och starkare förening betyder inte bara mer att säga till om när det gäller virkesfrågan, det innebär även större möjligheter att stärka sina positioner gentemot den näringspolitiska arenan, menar Torgny Hardselius.

– Skogsägare idag är starkt påverkade av myndigheter och politiska beslut som delvis styr på vilka sätt skogen ska brukas. Över tid har det blivit allt viktigare att vi jobbar näringspolitiskt för våra medlemmar och försvarar till exempel äganderätten och skogsföretagandet som finns på landsbygden. Genom att vi nu får större muskler med 27 000 medlemmar i ryggen kan vi nå ut till beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt med ett större förtroendekapital än tidigare. Vi är för stora för att inte lyssnas på.

 

En annan ambition med den nya föreningen är att bredda utbudet av kunskapstjänster för att attrahera och skapa fler värden för både befintliga och framtida skogsägare.

 

– Det kan till exempel handla om fler utbildningar och kurser för att hjälpa skogsägare att utveckla sitt företagande och sina kunskaper kring skogsbruk, juridisk hjälp i kontakt med myndigheter och möjlighet att som distansskogsägare få en närmare relation med sin skogsfastighet via de lokala skogsbruksområdena, säger Torgny Hardselius.