Martin Holmgren ny ordförande i Skogforsk

Foto: Skogforsk

Martin Holmgren, vd för Stora Enso Skog och Senior Vice President på Stora Enso Wood Supply Sweden, har utsetts till ny ordförande i Skogforsk. Martin Holmgren tar över efter Göran Örlander som suttit som ordförande sedan 2016. Göran fortsätter sitt engagemang i styrelsen som vice ordförande.

– Jag är glad och hedrad över detta uppdrag. Skogforsk bedriver viktig forskning som spänner över hela skogsbrukets värdekedja. Visionen är att Skogforsk ska leda hållbar utveckling i skogsbruket. Vi ska bedriva forskning och utveckling som verkligen kommer till nytta för samhället. En utmaning för hela branschen är att på ett bättre sätt berätta om alla insatser vi gör för att skogsbruket ska vara hållbart och utvecklas, till exempel vårt arbete med att bevara biologisk mångfald. Där kan Skogforsk bidra med mycket kunskap och kompetens, säger Martin Holmgren i ett pressmeddelande.

Martin Holmgren är VD på Stora Enso Skog sedan 2010. Efter jägmästarstudierna började han på Skogforsk och jobbade med infrastruktur- och logistikfrågor. Därefter gick han vidare till Stora Enso och har under åren arbetat inom olika delar av skogens värdekedja, allt från skoglig fältverksamhet med inköp, skogsvård och avverkning till transport, logistikfrågor och virkesförsörjning.

Han bor på en gård i Vika utanför Falun där familjen driver en verksamhet med jord- och skogsbruk i kombination med en ridsportanläggning.