Rapport visar vägen mot fossilbränsleoberoende

Bild: Piqsels

Åtta kommuner och två regioner når målet att minska klimatpåverkan med 70% från Sveriges transportsektor 10 år innan utsatt mål. Det visar den årliga rapporten Miljöfordonsdiagnos, framtagen av Bisnode och Miljöfordon Sverige.

Rapporten visar inte bara att de bästa organisationerna når det uppsatta målet, den visar också att man kan göra stora förändringar på kort tid, men att det krävs politiska beslut om fordon och infrastruktur för att nå resultat.

”Flera organisationer når nu 70-procetsmålet, men det kan vara så att den egna organisationen har betydligt tuffare mål.”, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige. Pernilla fortsätter, ”Vi kan också se att de kommuner som satsar på infrastruktur för olika förnybara drivmedel tar stora skutt framåt i arbetet att reducera sina fossila koldioxidutsläpp från fordonsflottan.”

Stockholm stad vinner för sjunde året i rad i klassen bästa kommun. Tack vare att man i år når full poäng för sina lätta lastbilar står man som vinnare. Med en stor satsning på elbilar når man framgång i samtliga indikatorer – staden har nu 300 stycken elbilar.

”Det är såklart fantastiskt roligt att för sjunde året i rad stå som vinnare i denna granskning. Vägtrafiken är fortfarande den sektor som står för mest koldioxidutsläpp i vår stad, och det är en stor utmaning att minska dessa utsläpp och nå våra klimatmål för denna sektor. Att då ständigt utveckla vår egna fordonsflotta är en viktig del i det arbetet”, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Störst förbättring jämfört med förra årets lista gör Öckerö och Östra Göinge kommuner. Det är främst den ökade andelen elbilar, både avseende personbilar och lätta lastbilar, som ger kommunerna höga förbättringspoäng. Öckerö blir dessutom elbilsbäst med hela 50 procent elbilar i sin flotta.

Region Skåne toppar regionlistan, även de för sjunde året i rad. Region Skåne har enligt Miljöfordonsdiagnos 2019 en fordonsflotta, där 99 procent av personbilarna och 80 procent av de lätta lastbilarna är fossiloberoende fordon.

För störst förbättring jämfört med förra årets lista står Region Kronoberg, som under det gångna året investerat i många gasfordon, men också har dieselfordon som får drivas med HVO100.

Årets bästa geografiska kommun (alla fordon inräknade, även privatägda och företagsägda fordon) är Lunds kommun.

Bästa geografiska kommun är Lund som är ensam vinnare med 21 poäng. Det är den extra poängen för lätta lastbilar som gör att de står som vinnare, och det är i en bättre klimateffektivitet för LLB än vad tvåan Danderyd har, som avgör.

ÅRETS VINNARE: