Nästa generations solceller klarar eldprov

Professor Anita Ho-Baillie vid avdelningen Nanoscience vid University of Sydney i Australien. Foto: UNSW

Australiska forskare har för första gången tillverkat solceller av materialet perovskit som klarar International Electrotechnical Commissions stränga teststandarder för värme och fuktighet. Enligt forskarna är detta ett viktigt steg mot att uppnå kommersiell lönsamhet för perovskitsolceller. Forskarna har publicerat sina resultat i senaste utgåvan av tidskriften Science.

De flesta solceller idag använder kisel för att konvertera solljus till energi.

Energikonverteringsgraden för kisel i solpaneler har dock en naturlig gräns, som i tester understiger den för perovskit.

– Perovskiter verkar riktigt lovande för solenergisystem. De är mycket billiga, 500 gånger tunnare än kisel och därför flexibla och ultralätta. De har också fantastiska energiegenskaper och höga solkonverteringstal, säger professor Anita Ho-Baillie vid avdelningen Nanoscience vid University of Sydney i Australien.

Problemet är att oskyddade perovskitsolceller har kortare livslängd än kiselbaserade solceller. Därför är de ännu inte kommersiellt hållbara.

De australiska forskarna menar att de nu lyckats runda det problemet och drastiskt förbättra perovskitsolcellernas termiska stabilitet. Genom att applicera en kostnadseffektiv polymerglasfilt kunde de visa hur nedbrytningen av solcellerna kan förhindras.

– Ett annat spännande resultat av vår forskning är att vi kunde stabilisera perovskisolceller under  International Electrotechnical Commissions stränga miljötestförhållanden. Solcellerna klarade inte bara de termiska cykeltesterna, de överträffade till och med de tuffa kraven i fuktvärme- och fukt- frystesterna också, säger professor Ho-Baillie.