Nytt ligninlabb byggs i Bäckhammar

Bäckhammars bruk varifrån materialet till ligninlabbet kommer att hämtas. Foto: Paper Province

I höst kommer ett nytt laboratorium stå klart hos LignoCity i Bäckhammar. Labbmiljön som är under uppbyggnad kommer att erbjudas till små och medelstora företag som vill undersöka möjligheterna med lignin. Det skriver Paper Province.

– Genom att erbjuda företag och innovatörer möjligheten att kostnadsfritt flytta in i labbet, som är avsett för ligninkemi, vill vi underlätta och hjälpa till i utvecklingen av nya gröna produkter. Vi har dessutom ett stort kontaktnät som kan vara med och stötta. Bland annat genom RISE som kan bistå med forskning och materialkunskap, Paper Province med kompetens och kontakter till bland annat industrigolv samt Närsam som kan hjälpa till kopplat till det lokala näringslivet, säger projektledaren Robert Gustavsson på LignoCity till Paper Province.

LignoCity stöttas av Sting Bioeconomy och Region Värmland.

Laboratoriet är just nu under uppbyggnad.

– Vi vet inte exakt när, men någon gång i höst kommer labbet att stå klart. Då finns det möjlighet att komma hit och flytta in ett tag om man vill. Vi kan även erbjuda tillgång till lignin samt kontor- och mötesrum, säger Robert Gustavsson.

På plats i Bäckhammar, där testbädden LignoCity finns, är materialtillgången stor. Anläggningen förses med det träbaserade materialet från det intilliggande pappers- och massabruket Nordic Paper Bäckhammar.

Lignin kan användas till att ta fram allt från bioplaster, kolfiber, kryddor, kosmetika, UV-skydd, brandskydd och asfalt.