Nytt verktyg för livscykelanalyser av förpackningar

Foto: Simon Matthis

Många företag skulle kunna minska sina förpackningars klimatpåverkan med upp till 50 procent och undvika att tusentals ton koldioxid släpps ut. Resultatet är baserat på ett stort antal livscykelanalyser genomförda av BillerudKorsnäs i ett nytt verktyg som utvärderar miljöpåverkan av olika förpackningslösningar. Det digitala verktyget har enligt Billerud Korsnäs fått ett varmt mottagande av kunder och varumärkesägare i sin jakt på att minska koldioxidutsläpp.

 

Det globala behovet av förpackningar ökar med hållbarhet som en stark drivkraft, vilket innebär att framtida förpackningar behöver utvecklas så att de inte påverkar klimatet.

 

- Det finns en brist på kunskap på marknaden. Företag inser inte hur mycket de kan minska koldioxid- och vattenavtrycket från förpackningar. Det handlar om att optimera förpackningen för leveranskedjan och välj rätt råmaterial. Vanligtvis räcker det med små justeringar för att uppnå stora miljöbesparingar, säger Johan Tegell, affärsutvecklingschef på BillerudKorsnäs.

 

Det nyligen introducerade verktyget innehåller en omfattande databas med olika förpackningsmaterial. Genom att välja ett antal parametrar kopplat till förpackningen, så som material, storlek, produktionsplats samt transport- och sluthanteringsmetod, visas den totala mängden koldioxidutsläpp och vattenanvändning under förpackningens livscykel. På BillerudKorsnäs används verktyget främst för att minska miljöpåverkan för kunder med produktion i Asien. Kunder kan sedan använda informationen i deras miljökommunikation och hållbarhetsrapportering.