Utför certifierat underhåll av tungmetallavskiljare

Ohlssons certifierad av hydrofiltertillverkaren 3P. Paul Högman och Jonas Winberg, några av Ohlssons tekniker. Foto: Ohlssons

Som enda aktör i Skandinavien har Ohlssons nyligen certifierats av hydrofiltertillverkaren 3P. Certifieringen avser kontroll och rengöring av hydrofilter i tungmetallavskiljare, där de som certifierats har genomgått praktisk och teoretisk utbildning.

– Allt fler tungmetallavskiljare installeras i Sverige och med det ökar även kraven på korrekt underhåll. Vi har många års erfarenhet av den här typen av underhåll och de nya certifikaten innebär en större trygghet för kunden, eftersom våra kunskaper har ställts på prov och sedan certifierats, säger Manfred Lavicka, regionchef på Ohlssons i Stockholm.

Manfred ser dock en tråkig trend i branschen där fel underhåll kan ge förödande konsekvenser.

– För att en tungmetallavskiljare ska fungera korrekt krävs kontinuerligt och korrekt underhåll, men vi ser tyvärr flera aktörer som rengör tungmetallavskiljarna på fel sätt. Det händer allt oftare att vi träffar kunder som har fått sina hydrofilter sönderspolade.

Om hydrofiltret i tungmetallavskiljaren inte fungerar korrekt är risken att farliga tungmetaller släpps ut i vattendragen. Dessutom kan ett hydrofilter vara kostsamt att byta ut, i jämförelse med korrekt underhåll som istället förlänger livslängden. Som ett hjälpmedel för rengöringen av tungmetallavskiljaren har Ohlssons en unik robot. Den renar hydrofiltret på ett korrekt och skonsamt vis, och är utvecklad enligt riktlinjer från 3P. Paul Högman och Jonas Winberg på Ohlssons är de enda i Skandinavien med kompetensen att använda en sådan robot.

– Spolroboten hjälper oss att rengöra tungmetallavskiljaren på rätt sätt. Vi ser en ökad efterfrågan runtom i Sverige och försöker samordna uppdragen geografiskt i den mån det är möjligt, säger Paul Högman.