Lignin från Bäckhammars bruk binder asfalt

Foto: Paper Province

Företaget Nouryon använder varje år 600 ton lignin från LignoCity-anläggningen i Bäckhammar för att binda samman asfaltens beståndsdelar.

Ligninet levereras till Nouryons laboratorium och fabrik i Stenungsund.

– Under ett år har vi beställt 600 ton lignin från LignoCity i Bäckhammar. Det går till produkter som hamnar på våra vägar, säger Göran Lindqvist, inköpschef på Nouryon i Stenungsund till Paper Province.

I LignoCity-anläggningen utvinns lignin av restprodukter från det närliggande pappersbruket Nordic Paper

– När vi för ungefär 15 år sedan behövde lignin fanns det mycket på marknaden men ingen med så låg salthalt som vi behövde. Då kom vi i kontakt med LignoCity som kunde ta fram rätt sorts lignin till oss, säger Göran Lindqvist.

För tillfället pågår ett nytt projekt mellan Nouryon och RISE för att ta fram lignin med ännu lägre salthalt.

– Det är ett projekt jag tror på, det är inte till samma applikation. Mer än så kan jag inte säga just nu, säger Göran Lindqvist till Paper Province.