Sveaskog bryter mot FSC-standarden

Foto: Sveaskog

Sveaskog har tilldelats en allvarlig avvikelse gentemot skogsbruksstandarden FSC. Det är tre olika skogsåtgärder som genomförts på felaktigt sätt. Sveaskog har själv anmält de tre fallen till Skogsstyrelsen och till certifieringsbyrån DNV GL samt vidtagit åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen.

– Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt så att detta inte ska kunna inträffa igen. Vi har även fler förbättringsåtgärder på gång som ska underlätta för verksamheten, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Avvikelsen gentemot den svenska skogsbruksstandarden FSC gäller avverkningar i Rismyrbrånet i Västerbottens län, i Össjö i Kronobergs län och i Laxå i Örebro län. På dessa tre platser har slutavverkning felaktigt genomförts utan avverkningsanmälan och i två av fallen har registrerade naturvärden påverkats negativt.

Sveaskog har sedan det framkom att åtgärderna inte följde företagets planering, riktlinjer och policies vidtagit åtgärder i form av olika kompensationsåtgärder, tydligare och förbättrade traktdirektiv för avverkningar, justerade arbetsrutiner och förändringar i företagets tekniska system.

En ytterligare åtgärd är att företaget kommer framöver att vidareutveckla ett nytt geografiskt informationssystem för skogsmaskinerna där dessa händelser är viktig information och erfarenhetsåterföring. Åtgärderna ska säkerställa att det inträffade inte ska upprepas, enligt Sveaskog.

– Vi har gjort kompensationer för de förlorade naturvärden i den mån det varit möjligt, även om vi inte fullt ut kan kompensera för de skador som orsakats, säger Linda Burström, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Nord på Sveaskog.