Oförstörande provning av betong prisad

Metoden gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas. Foto: SBUF

Nu behöver man inte borra hål i något som ska vara vattentätt såsom till exempel en betonginklädnad, så kallad förstörande kvalitetsprovning. Det kan ersättas med oförstörande provning.

Årets innovation inom byggbranschen går till ett projekt som visar att man inte behöver borra hål i något som man vill ska vara vattentätt. I stället kan man ersätta det med så kallad ”oförstörande provning”. Det har ett SBUF-finansierat projekt kommit fram till. Projektledare för projektet ”Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement” är Robert Sturk från Skanska.

– Det här är ett av de mest spännande utvecklingsprojekt jag deltagit i. Vi genomförde projektet parallellt med att vi drev tunneln i Hallandsås och resultaten kunde implementeras med en gång. Hallandsåsprojektet är speciellt för mig eftersom jag jobbade där i många år, det har också generellt bidragit till att vi lärt oss mycket om att driva tunnel i komplexa förhållanden. Med det här resultatet kan vi verifiera kvaliteten på produkten enkelt, snabbt och med hög precision utan att skada den, säger Robert Sturk.

Motiveringen lyder: ”Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar. Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.”

– Det känns ärofyllt och roligt att projektresultatet utnämnts till Årets innovation. Det är många som bidragit till det fina resultatet men Nils Rydén vid Lunds Tekniska högskola som utvecklat tekniken behöver nämnas speciellt också, tycker jag.