Einride och Oatly först med el-flotta

AV: Claes Hemberg

Sveriges första flotta med el-lastbilar rullar ut i oktober. De 42 ton tunga lastbilarna kommer köra 100 mil landsväg per dygn. Bakom står Oatlys logistik och Einrides teknikplattform. I ett slag sänker Oatly klimatavtrycket i sina transporter från fabrik i södra Sverige med 87 % eller 430 ton koldioxid per år. 

“Att byta till el-lastbilar ger en avgörande klimateffekt. Vi planerar för och vill agera förebild för den större globala omställningen till el-transporter,” säger Simon Broadbent, global logistikchef på Oatly. 

El-motorer har funnits i 200 år, sedan 1821. Att el-fordon blivit vanliga först i våra dagar beror på att batterier och teknik behöver optimeras med datorstöd och teknikplattformar, vilket vuxit fram först senaste åren.

- Tekniken är idag fullt mogen att samordna ett helt system med transporter i realtid. Vi klarar olika slags fordon, bränsle, rutter, packning mm. samtidigt. Transporter är inte längre en bulkvara utan en affärsfråga. De närmaste 2–3 åren skapar vi tillsammans en industriell standard för klimat- och affärssmarta transportsystem, säger Robert Falck, grundare Einride. 

Transporter mer i fokus 

Oatly arbetar sedan länge med att sanka alla sina koldioxidutsläpp. Med el-lastbilar kan de nu även klimatanpassa transporterna. Samtidigt öppnar el-lastbilarna för mer datorstyrd logistik. 

“El-transporter är en central del av vår globala plan för hållbar logistik. Inkörningen av el-lastbilarna blir visserligen en extra kostnad de första åren. Men det är en investering för minska utsläppen och öka effektiviseringen i hela kedjan,” säger Simon Broadbent. 

9 av 10 transporter 

Från oktober kommer 9 av 10 transporter till Oatlys lager i Helsingborg att köras med el. På sträckorna inordnas även Oatlys kvarvarande diesellastbilar i samma teknikplattform från Einride. 

“Skiftet till el-drift sker i steg, där vi samordnar gammal manuell och ny digital teknik genom både teknikplattformar och mjukvara. Det berör produktion, lager och hela verksamheten. Därför är det naturligt och närmast ett krav att första el-lastbilsflottan föds i nära samarbete mellan ett nytänkande konsumentbolag och ett techbolag,” säger Robert Falck. 

Efter el-drift kommer fjärrstyrning 

Oatly blir nu ett av världens första företag att elektrifiera en flotta med tunga lastbilar. Samtidigt för bolagen dialog om att använda el-lastbilar även på andra marknader. Längre fram väntar fjärrstyrda el-lastbilar och självkörande elfordon. 

“Fjärrstyrning är ett naturligt steg för att effektivisera ytterligare. Före det ska Oatly elektrifiera fler transporter runtom i världen. Vi hoppas också att våra olika partners tar intryck och går över till el-drift. Vi leder utvecklingen idag, och planerar att fortsätta leda den,” säger Simon Broadbent. 

Oatlys el-lastbilar är också först ut med riktigt tunga transporter. Trots att myten säger att el-lastbilar inte klarar tunga laster. Lösningen finns i Einrides mjukvara. 

“Genom att planera transporter mer exakt kan vi köra 42 ton tunga lastbilar 12 mil utan att ladda. Det handlar om att med mjukvara optimera och koordinera chaufförer, fordon, rutter, laddning mm. I varje Oatly-skift kör vi exempelvis med tre chaufförer i totalt fyra olika lastbilar. Ett nytt tankesätt i transportvärlden. Detta för att alltid ha en lastbil på laddning, vilket sliter mindre på batterierna och därmed är mer hållbart och ekonomiskt,” säger Jonas Hernlund, säljchef Einride. 

 

Fakta: Oatly el-lastbilar

Vikt med last: 42 ton

Snittsträcka: 100 mil/dygn

Koldioxidsparar: 430 ton/år.

Teknikplattform: Einride

Mjukvara: Einride

Lastbil: Daf

Flak/last: Oatly

El-motor: Emoss

Källa Oatly/Einride