Projekt för hållbar produktion i Skåne

Bild: Ramboll

Jordberga gård utanför Trelleborg samlar aktörer med den gemensamma ambitionen att skapa en helt cirkulär och hållbar produktion av livsmedel och energi. Redan i dag är ett antal väletablerade aktörer med och fler är intresserade. Ramboll har klarlagt förutsättningarna i en förstudie och drivit samverkan mellan ingående aktörer för att möjliggöra utvecklingen av hållbar produktion av livsmedel och energi. 

-    I Jordberga finns en stor och unik utvecklingspotential för olika energialternativ. Bland annat finns biogasproduktion och vindkraftverk på platsen med möjlighet att utöka och det finns planer på att anlägga en storskalig solkraftspark. Därmed finns goda förutsättningar att skapa ett kluster som kan nyttja lokalt producerad förnyelsebar energi, säger Peter Önnby på Ramboll. 

Jordberga gård, Gasum och Smågris Syd finns redan i området. Utöver dessa har fler visat intresse för en etablering i anslutning till biogasanläggningen och förhoppningen är att inom kort även inkludera grönsaksproduktion eller en fiskodling vid Jordberga gård. Initiativtagare är Carl-Adam von Arnold, ägare av Jordberga gård.

-    Att tänka hållbarhet i allt vi gör är framtiden. Vår ambition är att få till ett intressant miljökoncept. Genom att kombinera gröna energilösningar och nyttja synergierna mellan de olika verksamheterna skapar vi en unik hub för livsmedelsproducenter som vill jobba cirkulärt. Om vi kan knyta till oss någon som vill odla exempelvis gurka, tomat, protein eller fisk är kedjan komplett, säger Carl-Adam von Arnold.

Förstudien som gjorts av Ramboll visar på ett flertal positiva miljömässiga effekter till följd av samverkan i Jordberga. Bland annat skulle projektet minska koldioxidutsläppen för regionen med minst 5000 ton CO2 per år. I närheten finns Sveriges största biogasproduktion, Gasum (cirka 110 GWh). Hantering av både flyt- och biogödsel bidrar till att stärka förutsättningarna för biogasproduktionen och samtidigt skapa en attraktiv produkt. 

-    En utökning med produktion av livsmedel skulle innebära att Sverige blir mindre beroende av livsmedelsproduktion från andra länder och därmed bidra till minskade transporter och en helt förnyelsebar energimix i framställningen. Jordberga Resurshub är ett unikt projekt i Sverige givet storleken och omfattningen av de investeringar som planeras samt de positiva effekter det ger på miljön och samhället i och runt Jordberga, menar Peter Önnby.