Ett av Stockholms största infrastrukturprojekt inleds

Första sprängningen för nya avloppstunneln genomförd. Foto: Stockholm Vatten och Avfall.

Nu har den första sprängningen i Smedslätten genomförts för den nya 1,4 mil långa avloppstunneln som ska gå mellan Bromma och Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Tunneln kommer möjliggöra att avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön blir ännu renare. Detta eftersom allt avloppsvatten i framtiden kommer att renas med ny toppmodern reningsteknik i Henriksdals reningsverk. Den nya tekniken innebär bland annat mindre kväve, fosfor och mikroplaster i det renade avloppsvattnet.

Sprängningen gjordes vid Ålsten/Smedslätten, där en av de sex arbetstunnlar som projektet behöver för att bygga den 1,4 mil långa tunneln från Bromma till Sicklaanläggningen, kommer att ligga. Tunneln sprängs ut mellan 30 – 90 meter under marknivån och är cirka 20 kvadratmeter stor. När den nya tunneln är färdig år 2026, stängs Bromma reningsverk och allt avloppsvatten från Bromma och söderort kommer att renas i Sicklaanläggningen under Hammarbybacken och Henriksdals reningsverk.

– Nu inleds en ny fas i ett av Stockholms största infrastrukturprojekt som syftar till att förbättra reningen av stadens avloppsvatten och minska stadens påverkan på både Östersjön och Mälaren samtidigt som kapaciteten för att rena avloppsvattnet från en växande befolkning säkras. I ett Stockholm som växer måste vi värna det vatten som omger oss, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd.

Med denna första sprängning är nu alla delar av Stockholms största miljöprojekt, Stockholms framtida avloppsrening igång.

– Det är väldigt skönt att vi nu är igång med alla delar av projektet. Det innebär att vi kommer kunna färdigställa projektet enligt vår planering, säger Stefan Rosengren, projektchef Stockholms framtida avloppsrening, Stockholm Vatten och Avfall.