Ökad produktion av mjukpapper och förpackningsmaterial i coronakrisens spår

Foto: Simon Matthis

Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – hittills har svensk skogsindustri påverkats både positivt och negativt av Coronakrisen. Det visar Skogsindustriernas marknadsrapport som presenteras nyligen.

Så här långt har svensk skogsindustri drabbats mindre hårt av Coronakrisen än många andra branscher. Vissa produkter, framför allt mjukpapper, förpackningsmaterial och trävaror till svensk bygghandel, har till och med haft en ökad efterfrågan. Men pandemin sätter tydliga spår även i skogsindustrin och konsekvenserna riskerar att bli större ju längre tid det tar innan global efterfrågan och produktion kommer igång igen. Detta framgår av Skogsindustriernas marknadsrapport som baseras på organisationens senast inkomna statistik, företagens kvartalsrapporter och Konjunkturinstitutets barometer för april.

– Skogsindustrin inledde året starkt, men under mars ser vi att branschen påverkas av Coronapandemin och hur den hanteras runt om i världen. Då dämpas till exempel årstillväxten i massaleveranserna tydligt och exporten till Kina gick från en årstillväxt på 20 procent i februari till ett fall på 30 procent i mars. Vi kan konstatera att världsekonomin måste komma igång igen och det snart, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Enligt KI:s barometer var stämningsläget i skogsindustrin klart sämre i april än i början av året. Men skogsindustrins syn på det ekonomiska läget är dock inte lika negativ som inom tillverkningsindustrin eller som under finanskrisen 2008.

– Det ska samtidigt framhållas att många företag inom massa- och pappersindustrin sammantaget gjorde ett bra resultat under första kvartalet i år och vissa delar gick riktigt bra. Mjukpapper och förpackningsmaterial gick starkast och ökade i mars med upp till 23 procent jämfört med mars 2019, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Under första kvartalet i år bibehöll svenska sågverk i stort sett sin höga produktions- och leveranstakt från 2019. Under slutet av mars och in i april började sedan viktiga exportmarknader som till exempel Storbritannien att införa restriktioner i sina samhällen och vid sina gränser. Det ledde till leveransproblem även av redan pågående beställningar.

– Ljuspunkten under april var en ökad inhemsk efterfrågan, bland annat inom bygghandeln där byggmaterialhandlarna rapporterar en uppgång på nästan 12 procent jämfört med 2019, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

Avgörande för den fortsatta utvecklingen för hela skogsindustrin är att efterfrågan i hela den komplexa värdekedjan upprätthålls, framhåller Skogsindustrierna. Massa- och pappersindustrin är till exempel beroende av råvara från sågverken. Här är satsningar på ett ökat träbyggande i samhället ett mycket viktigt instrument.