Stora Enso Skoghall köper loss system för massaanalys

Foto: Wikimedia Commons

Skoghalls bruk har valt att köpa loss det system för analys av massa som Acosense och Skoghall har utvecklat tillsammans i ett projekt finansierat av Processindustriell IT & Automation (PiiA) och Vinnova. Det meddelar Acosense.

Projektet påbörjades redan 2016, under namnet Preventor, och syftade till att med hjälp av akustik analysera processer. På Skoghall identifierades snabbt analys av massakvalitet som ett intressant område. Hårdvara installerades, applikationen verifierades och tillsammans med Acosense togs ett användarvänligt gränssnitt för presentation av aktuell massakvalitet fram.

Det steg som nu tas är att den färdiga produkten paketerats och att Skoghall, nu på affärsmässiga grunder, väljer att gå vidare och köper rätten att använda systemet via en licens för användning av systemet och dess mjukvara.