Brage förskola först ut att certifieras som Passivhus Plus

Foto: TOL Arkitekter

Brage förskola  i Sigtuna är först ut att certifieras enligt Passivhus Plus. Förskolan är en miljösatsning som klarar energikraven för den internationella standarden "Passivhus Plus". Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta.Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcellernas kapacitet till fullo.

Huset består av 2 fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts samman till en enhet men med förskjutningar. Fasadmaterialet består av cederträ, granitkeramik, fibercement och glas.