Lignin kan användas som uv- och brandskydd

Foto: Rise

Lignin är ett unikt material med många egenskaper. Förutom att det kan användas till kolfiber, biobränsle och som bindemedel i en rad olika produkter har det dessutom egenskaper som uv- och brandskydd.

– Det som är unikt med lignin är att en molekyl har många olika egenskaper. Det är delvis vattenavstötande och antioxiderande och har egenskaper som uv- och brandskydd. Det är samtidigt ett förnyelsebart och bionedbrytbart material, säger Fernando Alvarado, PhD Senior project manager på RISE till Paper Province.

Lignin har tre egenskaper som gör det passande som uv-skydd.

– Ligninet har förmågan att absorbera uv-ljus, är antioxidant och fungerar dessutom som en radikalfångare, säger Alvarado.

Det innebär att lignin kan stoppa de vibrationer som skapas av uv-ljusets höga energi och som kan leda till att material eller vävnader hos människor förstörs.