Ny vice föreståndare för Bio4Energy

Foto: LTU

Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet har utsetts till ny vice föreståndare för forskningsmiljön Bio4Energy. Bio4Energy är en svensk strategisk forskningsmiljö med betoning på forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energibärare, nya material och biobränslen.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag. Bio4Energy är ett av tre strategiska forskningsområden inom energiområdet i Sverige och Luleå tekniska universitet är ledande inom flera av forskningsämnena som ingår, säger Elisabeth Wetterlund.

Bio4Energy är ett gemensamt nationellt forskningsprogram mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska Lantbruksuniversitet i Umeå och RISE.

Bio4Energy har funnits sedan 2010. Bio4Energy fick uppdraget att utveckla metoder och verktyg för effektivt och hållbart bioraffinaderi från skogsråvara och bioenergilösningar. Bio4Energy går nu mot slutet av sin andra programperiod i december 2020.