EasyMining nominerade till Food Planet Prize

Foto: EasyMining

Nyinstiftade Food Planet Prize belönar initiativ som främjar en livskraftig livsmiljö och samtidigt livnär världen. När priset nu delas ut för första gången är återvinningsföretaget Ragn-Sells innovationsbolag EasyMinings lösningar en av de nominerade.

The Food Planet Prize ska uppmärksamma radikalt nyskapande projekt och lösningar längs livsmedelskedjan, i ett cirkulärt perspektiv – från jord till bord och tillbaka till jord – liksom initiativ helt utanför eller tvärsigenom de befintliga värdekedjorna.

- Det är en ära att få bli nominerad när detta globala pris skall delas ut för första gången. Det blir uppenbart med de senaste händelserna i världen att vi verkligen behöver en hållbar matproduktion, våra lösningar för näringsåterföring kommer bidra till detta, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Kväve, fosfor och kalium är tre viktiga näringsämnen för jordbruksproduktion. Ragn-Sells och EasyMining har utvecklat flera nya processer för att återvinna och återföra viktiga näringsämnen och använda dem i jordbruksgödsel, för att säkerställa jordbruksproduktivitet och minska vattenföroreningar.

 Fakta om EasyMinings tekniker:

EasyMining fokuserar på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Bolaget har flera patenterade processer:

- Ash2Phos - utvinner fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut.

- CleanMAP - utvinner ammoniumfosfat ur exempelvis gruvavfall.

- Ash2Salt - utvinner kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid ur den flygaska som bildas vid rening av rökgaser.

- Kväveinnovation - utvinner kväve ur exempelvis avloppsvatten