Swedish Stirling inleder verksamhet i nya laboratoriet i Göteborg

Pressbild: Swedish Stirling.

Swedish Stirling har bygg ett nytt laboratorium och testcenter för stirlingmotorer i Göteborg. Anläggningen, som nu är klar för driftsättning, ska kraftigt förstärka bolagets forsknings- och utvecklingskapacitat. Detta framgår av ett pressmeddelande.

 

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har under vintern byggt ett helt nytt laboratorium och testcenter för stirlingmotorer. Anläggningen ligger i direkt anslutning till bolagets huvudkontor i Göteborg. Tack vare anläggningen räknar Swedish Stirling bland annat med att snabbare kunna uppgradera och vidareutveckla PWR BLOK för att användas för fler typer av industriella restgaser. PWR BLOK, som är bolagets unika och egenutvecklade lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser, har på kort tid nått stora framgångar inom metallindustrin i Sydafrika.

 

Verksamheten i laboratoriet inleds med omedelbar verkan, men den planerade invigningen och demonstrationen som var tänkt att hållas i direkt anslutning till bolagets bolagstämma den 24 april skjuts på framtiden på grund av Covid-19.