Fortum vill etablera sig på europeiska marknaden för batteriåtervinning

Tysklands politik för avfallshantering har lyft landet till toppen av listan över ledande återvinnare av batterier. Bild: Orion Market Research

Asien är världsledande på batteriåtervinning. Än så länge i alla fall. Men elbilsbranschens frammarsch sätter näringen i ett helt nytt ljus – och nu tar Europa upp kampen, skriver tidningen Hufvudstadsbladet, HBL.

Omkring tio nya aktörer är i startgroparna, däribland Fortum, att etablera sig då efterfrågan på metaller hårdnar.

Litiumjonbatterier har använts i mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer i över 20 år. Ändå har Europa ingen storskalig återvinning – trots att batterierna innehåller värdefulla metalliska grundämnen som kobolt och litium.

Små volymer och behovet av sortering gör att de använda batterierna utgör en kostnad, och i stället exporteras till Kina eller Sydkorea där företag betalar för avfallet. Men elbilarnas frammarsch gör nu att batteriåtervinningen ses med helt nya ögon.

Bilbatterierna är betydligt större, sorteringskostnaderna lägre och när tillverkare av industriella litiumjonbatterier börjar etablera sig ökar det ekonomiska intresset av att ta omhand metallerna.

Runt tio nya aktörer är i startgroparna att etablera sig på den europeiska batteriåtervinningsmarknaden. En av dem är energiföretaget Fortum som just startat upp en process i Harjavalta i Satakunta.