Helsingfors utlyser innovationstävling om värmeproduktion - vinnaren får en miljon euro

Helsingfors fjärrvärmeverk i Norsjö. En stor del av den el och fjärrvärme Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 procent. Kraftverken använder naturgas som bränsle.Kapacitet: Anläggning A: elproduktion 160 MW / fjärrvärme 160 MW. Anläggning B: elproduktion 480 MW / fjärrvärme 424 MW. Foto: Helen

Helsingfors stad utmanar innovatörer och experter att uppfinna och utveckla hållbara lösningar för stadens värmeproduktion. Tävlingens vinnare belönas med en miljon euro.

Helsingfors stad har som mål att vara klimatneutralt 2035 och redan före det, senast år 2029, ska kolkraftverken lägga ner sin verksamhet.

Som ett led i den utvecklingen utlyser staden en internationell idétävling, Helsinki Energy Challenge, med syftet att få fram nya innovationer som kunde lösa utsläppsproblemen. Tävlingen riktar sig i synnerhet in på att minska de utsläpp som värmeproduktionen orsakar.

Enligt Helsingfors stad står värmeproduktion för största delen av stadens utsläpp och bidrar mest till klimatförändringen. 56 procent av stadens koldioxidutsläpp härstammar från värmeproduktionen och av det är ungefär hälften utsläpp från förbränningen av kol. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori hoppas att tävlingen leder till ett alternativ till kolen.

– Med tävlingen vill vi försäkra oss om att vi i stället för kol får den bästa och mest hållbara lösningen. Vi vill inte heller bli tvungna att ta till några tillfälliga och dåliga alternativ, såsom biobränslen, utan hitta den bästa hållbara lösningen i stället för kol.

Tävlingen pågår under 2020 och i november samma år utlyser man en vinnare som belönas med en miljon euro. Vinnaren avgörs av en internationell expertjury.

Klimatneutraliteten år 2035 och utmaningen med de stora utsläppen från värmeproduktionen är en svår nöt att knäcka för Helsingfors. Enligt Vapaavuori finns det för tillfället inga helhetslösningar som skulle vara tillfredsställande. Samtidigt är det ett globalt problem som många städer står inför de kommande åren.

Helsingfors vill vara kolneutralt 2035

Mer än hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för tillfället med stenkol. Från och med 2029 är det förbjudet att utnyttja stenkol inom energiproduktionen i Finland. Ungefär 20 procent av all fjärrvärme i Finland produceras i Helsingfors.

Helsingfors stadHanaholmens stenkolskraftverk stängs senast år 2024. Förbränningen av stenkol i Sundholmens kraftverk slutar senast år 2029.

En del av produktionskapaciteten i Hanaholmens kraftverk ersätts med ett nytt värmekraftverk som bränner biomassa, till exempel träflis eller träpellets. Helsingfors stad menar att kraftverket blir det sista som utnyttjar biomassa, eftersom det inte heller är en hållbar lösning på lång sikt.

Helsingfors koldioxidutsläpp har redan minskat med 28 procent sedan 1990 fastän antalet invånare under samma tidsperiod har ökat med 150 000 personer. Utsläppen per invånare har minskat med 44 procent.

Som det engelskspråkiga namnet Helsinki Energy Challenge antyder, är idétävlingen inte riktad enbart till inhemska aktörer utan också till internationella deltagare.

– Det är i första hand en global tävling. Vi antar att majoriteten av deltagarna kommer att komma från utlandet, säger Vapaavuori.

Källa: Helsingfors stad