SaltX kinesiska partner börjar bygget av pilotanläggning

Foto: SaltX Technology

SaltX Technologys partner i Kina, Shuangliang Boiler Co. LTD (Shuangliang), går in i nästa fas med ett pilotprojekt. Som ett led i utvecklingsarbetet har ritningarna färdigställts och ett ton nanocoatat salt har beställts.

Pilotanläggningen planeras vara klar under 2020.

SaltX Technology är ett företag som utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt.

Saltet kommer att användas för testning och optimering av den planerade pilotanläggningen, som byggs i Shuangliangs industripark. Shuangliang finansierar utvecklingen, uppförandet och driften av pilotanläggningen.

– Shuangliang har på kort tid lyckats utveckla en bra konstruktion för att lagra energi i vårt nanocoatade salt. Pilotanläggning växer fram på ett lovande sätt och jag ser fram emot att se den färdigställd senare i år. Därefter kommer Shuangliang att påbörja en kommersialisering av SaltX energilagringsteknik för den kinesiska marknaden, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, i ett pressmeddelande.