Världens främsta experter till Stockholm i höst

Pressbild: Svensk Elstandard/Mynewsdesk

I höst samlas världens främsta experter inom elektroteknisk standardisering i Stockholm för IEC General Meeting 2020. Värd är SEK Svensk Elstandard som hoppas att mötet leder till internationella samarbeten och kunskapsutbyte.

– Runt 40–50 olika tekniska områden ska behandlas och över 350 möten kommer att hållas. Ett av de främsta syftena med IEC General Meeting 2020 är att skapa en unik möjlighet för nätverkande. Vi vill bidra till internationella samarbeten och kunskapsutbyten för att främja svensk handel och export, säger Thomas Korssell, vd SEK Svensk Elstandard. 

Under dagarna i oktober kommer cirka 50 tekniska kommittéer att samlas och många världsledande företag kommer att vara på plats. Av de hundratals möten som anordnas, ska flera handla om energiomställningen, batterier, säkerhet och miljöfrågor.