Recipo först i världen med insamlingssystem för plast från elektronikavfall

Foto: Recipo

Företag Recipo meddelar att de som första företag i världen tagit fram ett insamlingssystem för elektronikprodukter genom en egen återvinningsanläggning, där gammal plast blir till ny återvunnen plast som kan användas i nya elektroniska produkter. Återvinningsanläggningen Recipo Material byggs i Riga, Lettland.

För närvarande har Europa bara kapacitet att återvinna 25 procent av all plast från elektronik, enligt Recipo.

Recipos återvinningsanläggning planerar att öka denna procentandel avsevärt. Att återvinna europeiskt avfall på europeisk mark säkerställer att producenterna ges möjlighet till bättre kontroll över miljöpåverkan och över hela produktlivscykeln, framhåller företaget.

Recipo har nu möjlighet att arbeta direkt med producenterna – inte bara vid insamling av plastavfall från deras produkter, utan även för att producera plast för återanvändning, så att plasten istället förs in i ett kretslopp.

– Spårbarhet är en central del av cirkulär ekologi. En cirkulär ekologi inbegriper allt vi värdesätter i en cirkulär ekonomi. Utöver det tar den cirkulära ekologin även omfattande hänsyn till planetens välbefinnande. I och med Recipo Material hoppas vi att de storskaliga företagen ska vända sig till oss för kontinuerlig återvinning av plast istället för att bygga på en icke hållbar användning av nytillverkad plast som bara medför ökade mängder plastavfall och förorening av planeten, säger Josef Tapper,vd för Recipo i ett pressmeddelande.