Examensarbeten ska öka kunskapen om lignin

Shkar Hashimi och Ahmed Jabary läser industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Foto: Paper Province

Studenter vid Karlstad universitet ska under våren titta närmare på lignin till asfalt, biobränslen och gummiblandningar som en del av sina examensarbeten. Det skriver Paper Province.

– Att nu ha tre examensarbeten, som på ett eller annat sätt nyttjar lignin, är väldigt positivt och kan hjälpa till i arbetet med att få fler ligninbaserade produkter att nå marknaden, säger Robert Gustavsson, från RISE, som är projektledare för LignoCity2.0, till Paper Province.

Det är ett projekt som även involverar Paper Province, Närsam och Karlstads universitet. Universitetets roll att just bidra med forskning och kunskap kring lignin.

– Ett av examensarbetena handlar att undersöka marknaden för ligninbaserad asfalt, säger Robert Gustavsson.

– I grund och botten handlar vårt arbete om hur man kommersialiserar ligninbaserad asfalt. Hur man kan få det till marknaden och kan tjäna pengar på det, säger Shkar Hashmi som läser industriell ekonomi på Karlstads universitet och ska undersöka hur lignin skulle kunna användas i asfalt.