Lyckade tester med modifierat lignin som alternativ till plast

Foto: Paper Province

Sedan drygt sex månader tillbaka samarbetar företagen RenCom och MK Plastteknik för att ta fram biobaserade material bestående av mer skogsråvara. Nu har de tillsammans genomfört tester på fem olika blandningar med modifierat lignin, Renol, med lyckat resultat. Det uppger Paper Province.

– Det gjordes lyckade tester med fem olika blandningar. De hade olika komposition och olika mängder Renol, som är RenComs modifierade lignin, säger Robert Gustavsson, projektledare för LignoCity2.0 som sammanfört de båda parterna, till Paper Province.

Bioplasterna som testades innehöll från 10 till 50 procent lignin.

– När vi genomförde testerna tog vi fram formsprutade komponenter. Det är den vanligaste metoden för att ”gjuta” plastdetaljer. Testerna gjordes för att se att processen, att formspruta olika ligninbaserade material, fungerade. Tänkbara applikationer kunna vara inredning i bilar, plastdetaljer för inredning eller elektronikdelar, säger Johan Verendel, CTO, från RenCom.

I dagsläget är inte blandningarna framtagna för ett specifikt ändamål.