Ny generation tunga lastbilar från Volvo

De fyra nya lastbilsmodellerna – Volvo FH, FH16, FM och FMX. Foto: Volvo

Volvo Lastvagnar lanserar fyra nya lastbilar med ett mycket tydligt fokus på förarmiljön, säkerheten och produktiviteten.

– Vi är verkligen stolta över den här stora framtidsinriktade investeringen. Vårt mål är att vara kundernas bästa affärspartner genom att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och hjälpa dem att locka till sig de bästa förarna på en allt tuffare marknad, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. De fyra tunga lastbilsmodellerna – Volvo FH, FH16, FM och FMX – representerar cirka två tredjedelar av Volvo Lastvagnars leveranser.

En förväntad växande efterfrågan på transporter sätter press på tillgången till kvalificerade förare över hela världen. Uppskattningar visar till exempel att cirka 20 procent av alla förarjobb i Europa är vakanta. I Sverige saknas 50 000 förare under kommande 10 åren, enligt TYAs, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds, senaste Trendindikator för 2019. För att hjälpa kunderna att rekrytera och behålla de bästa förarna har Volvo Lastvagnar haft ett stort fokus på att utveckla de nya lastbilarna till säkrare, effektivare och mer attraktiva arbetsverktyg för kvalificerade förare.

– Förare som hanterar sin lastbil säkert och effektivt är en ovärderlig tillgång för alla transportföretag. Ett ansvarsfullt körbeteende kan bidra till att minska CO2-utsläppen och sänka bränslekostnaderna. Det hjälper även till att minska risken för olyckor, skador och oplanerade driftstopp. Våra nya lastbilar hjälper förarna att arbeta ännu säkrare och mer produktivt, och ge våra kunder bättre argument när de tävlar om att locka de bästa förarna, fortsätter Roger Alm.  

Lastbilsmodellerna i Volvo Lastvagnars olika serier finns tillgängliga med många olika hyttmodeller och kan optimeras för en mängd olika användningsområden. Hytten i fjärrtranportbilar är ofta förarens andra hem. I lastbilar för regionala transporter fungerar hytten ofta som ett mobilt kontor, medan den utgör ett robust och praktiskt arbetsredskap i anläggningslastbilar.

– Vi fokuserade därför på sikten, komforten, ergonomin, ljudnivån, manövrerbarheten och säkerheten när vi utvecklade våra nya lastbilsmodeller. Lastbilarnas exteriör har dessutom uppgraderats för att återspegla de nya inneboende egenskaperna och skapa ett attraktivt helhetsintryck, säger Roger Alm.